Doelstelling van Scouting St. franciscus.

De doelstelling van Scouting Nederland is het bevorderen van het spel van Scouting op de grondslag van de ideeën van Lord Baden Powell, om daarmee een plezierige besteding van de vrije tijd te bieden aan jongens en meisjes, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van hun persoonlijkheid.