Aanmelding

Ieder nieuw lid is eerst een maand op proef, zodat er over de eerste maand van het lidmaatschap geen contributie verschuldigd is. Daarna wordt Uw kind automatisch voor minimaal één jaar lid.
Bij aanmelding van een nieuw lid dient een aanmeldingsformulier te worden ingevuld, dat U door de leiding van Uw kind wordt aangereikt.
Dit in verband met het lidmaatschapsnummer van Scouting Nederland en verzekering.
De verzekering van Scouting Nederland is een aansprakelijkheids en ongevallen verzekering; voor schade geleden tijdens bijeenkomsten en eventuele kampen. De verplaatsingen van en naar de groepsbijeenkomst zijn niet verzekerd; via deze link is meer informatie over de Scouting Nederland verzekering beschikbaar.

Lidmaatschapsnummer

Als wij uw kind inschrijven als lid van Scouting Nederland krijgt hij/zij een persoonsgebonden lidmaatschapsnummer. Dit nummer ontvangt u per post, zodra het lidmaatschap door Scouting Nederland verwerkt is. Met dit nummer kan een account aangevraagd worden op www.scouting.nl met de gegevens van u of uw kind (voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht en postcode).

Zodra u de account ontvangen heeft kunt u inloggen bij Scouts Online (SOL). Op deze site kunt u de gegevens en het persoonlijk lidmaatschapsnummer raadplegen en zo nodig wijzigingen aanbrengen. Wij willen u vragen om bij de contributie afdracht het persoonsgebonden lidmaatschapsnummer te vermelden.

Contributie

De contributie van Scouting St. Franciscus Valkenburg zal vanaf dit jaar twee keer per jaar worden geïnd. Vanaf het tweede halfjaar zal dit gebeuren vai automatische incasso. De twee periodes lopen van januari tot en met juni en van juli tot en met december. De hoogte van de contributie per periode per speltak staat hieronder vermeld:
  • € 35,- voor de Bevers
  • € 35,- voor de Welpen
  • € 45,- voor de Scouts
  • € 45,- voor de Explorers
Mocht een nieuw lid binnen een van de twee periodes starten, dan start de contributiepicht in die betreffende periode. Wordt er bijvoorbeeld gestart in april, dan is de contributie van de gehele eerste periode verschuldigd.

De contributie van de Scouts en Explorers is hoger omdat zij een extra bijdrage betalen voor deelname aan weekenden. Deelname aan extra activiteiten en het zomerkamp worden afzonderlijk ik rekening gebracht.

Betaling

Wij vragen u om de contributie per periode in één termijn te betalen via IBAN-nummer: NL 16 RABO 0135609356, ten name van Stichting Jeugdbeweging Valkenburg inzake Scouting. Vermeld bij de omschrijving het lidmaatschapsnummer en de naam van u of uw kind. Op deze manier kunnen wij bijhouden wie van onze leden de contributie heeft voldaan en wie eventueel een herinnering van ons ontvangt.

Afmelding

Afmelding als lid van de groep kan slechts schriftelijk geschieden bij de ledenadministratie:

T.A.V. Ledenadministratie
Geneviève van Liere
Hekerbeekstraat 7
6301 EE
Valkenburg a/d Geul

Andere afmeldingen worden niet als zodanig erkend. Zolang er geen schriftelijke afmelding bij de ledenadministratie is ontvangen blijft er contributie verschuldigd.

Het Scoutfit

Niet alleen de doelstelling van Scouting, maar ook het Scoutfit onderscheiden onze vereniging van andere vormen van jeugdwerk. Aangezien uw kind (en u) bewust gekozen heeft voor Scouting is het de bedoeling dat deze bij elke bijeenkomst gedragen wordt. Mocht hierop een uitzondering gemaakt worden, dan wordt dit duidelijk, van te voren, door de leiding bekend gemaakt. Het Scoutfit dient bij aanmelding als lid bij onze groep zelf te worden aangeschaft." Scout Shop "Alle zaken, wat betreft het Scoutfit, maar ook andere scoutingspullen zijn te koop bij:

De Scoutshop
Steegstraat 20
Sittard
tel. 046 - 400 8004

De openingstijden van de Scoutshop zijn:
Woensdagmiddag van 15:30 tot 18:00 uur
Donderdagavond van 19:00 tot 21:00 uur
Zaterdagmorgen van 11:00 tot 14:00 uur
en verder volgens afspraak.

Het groepsnaambandje en groepsinsigne, die ook bij het Scoutfit horen, zijn gratis en worden tijdens de installatie uitgereikt. Mochten er nog vragen zijn, meldt u zich dan bij de leiding van uw kind.