Bestuur

Het bestuur van Scouting Sint Franciscus bestaat voornamelijk uit twee organen: de groepsraad en het groepsbestuur.

De groepsraad is de algemen ledenvergadering van Scouting. Hierin nemen leiding en ouders zitting om lopende en aankomende zaken te bespreken. Het groepsbestuur heeft de dagelijkse leiding.

Over deze beide organen is op de volgende paginas meer te lezen.