Vertrouwenscontactpersoon

Binnen onze scoutinggroep hechten we grote waarde aan een veilige en vertrouwelijke omgeving voor al onze leden. Om deze veiligheid te waarborgen en een aanspreekpunt te bieden voor zaken die met welzijn en integriteit te maken hebben, hebben we een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld.

De rol van de Vertrouwenscontactpersoon is van groot belang voor het creëren en behouden van een positieve en veilige sfeer binnen onze groep. De VCP is het eerste aanspreekpunt voor leden, ouders, verzorgers, en andere betrokkenen die te maken krijgen met zaken als pesten, discriminatie, grensoverschrijdend gedrag, of andere vormen van ongewenst gedrag.

De taken van de Vertrouwenscontactpersoon omvatten onder andere:

  1. Aanspreekpunt voor Vertrouwelijke Zaken: De VCP staat klaar om in vertrouwen te worden benaderd door iedereen binnen de scoutinggroep die zich geconfronteerd voelt met problemen of situaties die van invloed kunnen zijn op het welzijn van leden.
  2. Luisterend Oor: De VCP luistert zonder oordeel naar verhalen en ervaringen, biedt een veilige plek om gevoelens te uiten en denkt mee over mogelijke vervolgstappen.
  3. Adviserende Rol: De VCP kan advies geven over mogelijke vervolgstappen en doorverwijzen naar externe instanties indien nodig.
  4. Preventie en Bewustwording: Naast het reageren op meldingen, speelt de VCP ook een rol in het bevorderen van bewustwording omtrent welzijn en integriteit binnen de groep. Hierbij hoort ook preventie van ongewenst gedrag.
  5. Samenwerking met Leidinggevenden: De VCP werkt nauw samen met iedereen in de scoutinggroep om ervoor te zorgen dat eventuele zorgen of klachten op een gepaste wijze worden behandeld.

Het is van essentieel belang dat alle leden, ouders en verzorgers op de hoogte zijn van de aanwezigheid en rol van de Vertrouwenscontactpersoon. Op deze manier kunnen we gezamenlijk bijdragen aan een veilige en respectvolle omgeving voor iedereen binnen onze scoutingvereniging.

Mocht je behoefte hebben aan contact met onze Vertrouwenscontactpersoon, dan neem meteen contact op via vertrouwenscontactpersoon@scoutingstfranciscus.nl. Op een melding wordt zo snel mogelijk actie ondernomen. Er is tot doel gesteld dat er binnen een week altijd een adequate response moet zijn gegeven.

Laten we er samen voor zorgen dat onze scoutinggroep een plek blijft waar iedereen zich veilig en welkom voelt.