Groepsraad

De groepsraad is hét bestuursorgaan van de vereniging. In de groepsraad nemen leiding, ouders, en het bestuur zitting. Samen bespreken zij problemen en oplossingen en zorgen ervoor dat de groep het scoutingspel goed kan uitvoeren. Uit iedere speltak neemt één ouder zitting in de groepsraad. Dit zorgt ervoor dat de groep ten alle tijde alle input van alle leden krijgt, inclusief die van de kinderen.

De groepsraad komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar en buigt zich over een door het bestuur geprepareerde agenda. De agenda kijkt terug op de afgelopen periode en vooruit naar de aankomende perioden. Activiteiten, lang lopende casusen, alles komt aan bod. De groepsraad is de algemene ledenvergadering van Scouting.

Uiteraard kunnen vergaderingen altijd bijgewoond en punten aangedragen worden. Bij interesse, vraag vooral aan de leiding, of het bestuur! Meer informatie over de organisationele structuur van Scouting als geheel is te vinden op de nationale website.