Lid worden?

Wil je lid worden, wat leuk! Lid worden bestaat uit een aantal stappen die we hier uitleggen. Nieuwe leden kunnen eerst 4 weken gratis komen meedraaien! In deze tijd kan je met alle opkomsten, en activiteiten meedoen en daarmee proeven hoe de sfeer is en of je het wel leuk vindt. Na deze 4 weken beslis je of je het leuk vindt en een echte Scout wilt worden!

Als je wilt komen kijken en meedraaien, stuur dan een email sturen naar de speltak waar je bij past qua leeftijd. De leeftijdsgroepen voor de speltakken zijn als volgt:

In overleg kan ook gekeken worden of het mogelijk is, als je rond de ‘overvlieg-leeftijd’ zit en iemand kent die bij een andere speltak zit, alvast mee te gaan.

Voor vragen kan er altijd contact worden opgenomen met de relevante speltak of met de groepsbegeleider.

Aanmelden

Na het 4 keer meegedraaid te hebben is het moment daar; jouw keuze om een echte scout te worden!

Is het niet jouw ding: We vonden het ontzettend leuk dat je ons een kans hebt gegeven, maar jammer dat je weer gaat!

Ben je wel overtuigd, dan vragen we jou en je ouders om het 2-delige inschrijfformulier in te vullen. En in te leveren bij de (bege)leiding van de speltak waar je gaat meedoen. Als je het makkelijker vindt om alles digitaal te houden, dan kunnen de ingevulde en ondertekende formulieren ingestuurd worden naar de groepsbegeleider.

Het eerste deel van het inschrijfformulier wordt in het digitale systeem van scouting gezet, ook wel bekend als Scouts OnLine (SOL). Dit is het ledenadministratiesysteem van Scouting Nederland. Alle Scouts uit Nederland staan hier in!

Het tweede deel van het inschrijfformulier betreft een machtiging tot automatische incasso. Het contributie-bedrag van €10 (anno 2022) wordt zo maandelijks automatisch afgeschreven van uw bankrekening. Scouting Sint Franciscus maakt gebruik van het automatische incasso-systeem voor het ontlasten van onze leden, maar tevens voor de tijdige betaling van de contributie. Het is mogelijk om af te zien van een automatische incasso wel in goed overleg met onze penningmeester.

Installeren

Nadat je lid bent geworden spreken we nog altijd van een soort van kennismakingstijd. In deze tijd mag je wél een blouse en das dragen, maar hier mogen nog geen insignes op genaaid zijn. Dit is omdat Scouting waarde hecht aan het verwelkomen van nieuwe speltakleden. Met een speciale ceremonie, de Installatie, worden de nieuwe speltak-leden in het zonnetje gezet. Tijdens de installatie worden door de leiding alle insignes uitgelegd, waar ze voor staan en op de juiste plek op de blouse gespeld. Het is een feestelijke gebeurtenis waar ouders, grootouders, ooms & tantes, vrienden en vriendinnen, of anderen die mee willen, welkom zijn!

Een handig overzicht van waar de insignes NA het installeren opgenaaid kunnen worden is hier te vinden.

Waarom lid worden?

Behalve mee kunnen doen met het Scoutingspel heeft het lidmaatschap ook andere voordelen. Specifiek het deel kunnen nemen aan alle activiteiten die Scouting Sint Franciscus, onze Scouting Regio (Maastricht en Mergelland), Scouting Limburg, én Scouting Nederland organiseren. Op jaarbasis is er voor iedere leeftijd veel te beleven. Bekijk de activiteitenkalenders van de regio of de provincie voor wat er allemaal te doen is. Hier staan activiteiten voor zowel leden als vrijwilligers in vermeld. Zie je iets staan wat je leuk lijkt om te doen, maar wij nemen nog niet deel, vraag het dan aan de leiding. Misschien kan de activiteit dan worden meegenomen in ons programma!

Verder is via Scouting Nederland ook een (achtergestelde) verzekering afgesloten, waardoor uw kind vanaf het moment van vertrek thuis, tot het moment van terugkomst verzekerd is. Mocht er iets gebeuren is er dus altijd een zekerheidsscherm achter de hand. Zodra het formulier waar bovenaan de pagina aan gerefereerd wordt is ingevuld geldt dit voordeel al. Vandaar dat we vragen dit zo vroeg mogelijk in te vullen!